Przejdź do treści

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników strony atelierpr.pl.

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznym jest:

Atelier PR Magdalena Zasada
Jana Olbrachta 23B/129
01-102 Warszawa
NIP: 7321809743

Pojęcia:

Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę atelierpr.pl.

Administrator – firma Atelier PR Magdalena Zasada

 1. Sposób zbierania danych osobowych
  Dane osobowe są przekazywane bezpośrednio przez Nabywcę poprzez kontakt za pośrednictwem poczty e-mail, telefoniczny lub formularz kontaktowy, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez administratora strony w czasie wizyty użytkownika na stronie atelierpr.pl. Podanie danych osobowych przez Odwiedzających jest dobrowolne
 2. Zakres zbieranych danych osobowych
  1. Dane Odwiedzającego – osoba odwiedzająca stronę atelierpr.pl nie jest zobowiązana do podania danych osobowych.
  2. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronie atelierpr.pl – podczas wizyty na stronie atelierpr.pl strona automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji a w przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku atelierpr.pl w wynikach wyszukiwania. Dane zbierane automatycznie od wszystkich Odwiedzających nie mają charakteru Danych Osobowych. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki.
 3. Cel zbierania danych
  1. Dane osobowe, które użytkownik podaje podczas kontaktu e-mail, telefonicznego lub przez formularz kontaktowy z atelierpr.pl będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.
  2. Dane zbierane automatycznie przez system informatyczny witryny atelierpr.pl będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe przetwarzane są:
  1. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  2. Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
  3. Jedynie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzania transakcji usług oferowanych na stronie atelierpr.pl, odpowiedzi na zapytania Użytkowników oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Udostępnianie danych osobowych
  1. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  2. Administrator może udostępnić dane osobowe Odwiedzającego firmie wykonującej druk lub podwykonawcy oferowanych przez Administratora usług w celu realizacji zlecenia. Administrator przekaże drukarni lub podwykonawcy imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail i/lub numer telefonu). W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom państwowym, a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Odwiedzającego podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  4. Administrator pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.
 6. Kontakt
  Administrator będzie się kontaktował z Odwiedzającym za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie, w sprawach związanych z realizacją zlecenia i transakcji sprzedaży usług oferowanych na stronie atelierpr.pl. Odwiedzającym będą przekazywane: zamówienie, faktury, a także informacje związane z przebiegiem procesu realizacji zamówienia, jeżeli Odwiedzający przystąpił do takiego procesu
 7. Zmiana danych
  Każdy Nabywca ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do administratora strony atelierpr.pl na adres e-mail: magdalena.zasada@atelierpr.pl Odwiedzający może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od atelierpr.pl wiadomości e-mail lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim (drukarniom lub podwykonawcą), o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanej transakcji. Decyzję rezygnacji należy przekazać administratorowi strony atelierpr.pl za pośrednictwem poczty e-mail na adres magdalena.zasada@atelierpr.pl. Rezygnacja będzie uwzględniona przez administratora strony atelierpr.pl w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania.
 8. Pliki cookies
  Strona atelierpr.pl wykorzystuje pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników i opracowania statystyk. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.
 9. Zabezpieczenie danych
  Firma Atelier PR Magdalena Zasada dokłada wszelkich starań, by przekazane przez Nabywców dane osobowe były bezpieczne. W celu ich zabezpieczenia zostały wdrożone procedury wewnętrzne. Do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora ma dostęp wyłącznie Administrator oraz osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemie firmy Atelier PR Magdalena Zasada.
 10. Odpowiedzialność
  Administrator strony atelierpr.pl zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności Odwiedzającym. Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec strony atelierpr.pl, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa. Dane podmiotu zbierającego dane Podmiotem zbierającym dane jest firma Atelier PR Magdalena Zasada.
 11. Zmiany w polityce prywatności
  Administrator strony atelierpr.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie atelierpr.pl na odpowiednio przeznaczonej do tego celu podstronie.